Channel Add

Burda oba kuranlar ateşten toprak üstünde yaşadıklarını bilmelidirler