Channel Add

Bizim Allah'tan Başka Hiçbir Dostumuz Yok! ᴴᴰ

Bizim Allah'tan Başka hiçbir Dostumuz Yok ᴴᴰ

• Allah'ım biz bu zalimleri sana şikayet ediyoruz


Tevhid Meali İçin:
https://tevhidmeali.com/

Bütün Videoları İzlemek İçin;
https://tevhiddersleri.org/

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:
http://tevhiddergisi.org/

Tevhid Dersleri
https://www.youtube.com/channel/UCmWb...

Halis Hoca (Ebu Hanzala)
https://www.youtube.com/channel/UCJKd...

Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda sınanacaksınız. Yine andolsun ki sizden önce kendilerine Kitap verilenlerden ve müşriklerden size çokça eza verecek sözler işiteceksiniz. Şayet sabreder ve korkup sakınırsanız hiç şüphesiz bu, azmedilmeye değer işlerdendir. (3/Ali İmran, 186)

Müşriklerden gelecek eziyetler karşısında Rabbani tavır için:
(Öyleyse) onların söylediklerine sabret! Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün iki ucunda tesbih et ki (Rabbin senden, sen de Rabbinden) razı olasın. (20/Tâhâ, 130)

Tevhid davetçisi, Allah’ın (cc) değişmez bir sünneti olarak türlü eziyetlerle karşılaşacak, sözlü ve fiilî şiddete maruz kalacaktır (3/Âli İmran, 186).

Rabbimiz; bu eziyetler karşısında sabrı, hamd ile Allah’ı (cc) tesbih etmeyi, çokça secde ederek Allah’a (cc) yakınlaşmayı (15/Hicr, 97-98) ve müminlerle bir arada olmayı (18/Kehf, 28) öğütlemektedir.

Yoksa insanlar, “iman ettik” dedikten sonra, imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki onlardan öncekileri imtihan ettik. Elbette Allah, doğru olanları da yalancıları da bilir. (Ve imtihanlarla insanların da bilmesini sağlar.) (29/Ankebut, 2-3)