Channel Add

Anneler Günü | Anneler Günü Mesajları | Türk Tarihine Yön Veren Anneler | Mother's Day

Sevgili Dostlar Merhaba
Bugün sizlere Anneler Günü dolayısıyla beğeneceğinizi umduğum bir video hazırladım.Bizlere canlarından can, ruhlarından ruh katarak dünyaya getiren, bizlere sevgiyle bağlanan, hayata karşı kendi kendimize yetecek duruma gelene kadar her türlü fedakarlığı esirgemeyen annelerimizin bu özel gününü kutluyorum. Saygılar sunuyorum.

Anneler Günü | Anneler Günü Mesajları | Türk Tarihine Yön Veren Anneler | Mother's Day

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı kutlanır. 2019 yılı için 12 Mayıs Anneler Günü'dür

Her anne birbirinden değerlidir. Bununla beraber tarihte çocukları için yaptıkları fedakarlık ve mücadelelerle dikkat çeken ve tarihin seyrini değiştiren anneler vardır. Videomda Türk Tarihine yön veren ve seyrini değiştiren annelerle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz.

Ulun Hatun

Moğol İmparatorluğunun kurucu Cengiz Han'ın annesi Ulun Hatun’un kocası ölünce obası dağılmaya başlamıştır. Ulun Hatun dirayeti ile obanın idaresini ele almış ve koca bir imparatorluğun temellerini atmış ve İmparatorluğun kurulmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

Hayme Hatun

Ertuğrul Bey'in annesi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin de ninesi olan Hayme Hatun, Kocası Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu'nun başına geçerek Osmanlı Devleti’nin temellerini atmıştır.

Türk kadınları için bir simge durumunda olan ve “Devlet Ana” da denilen Hayme Hatun'un oğluna öğütleri asırlardır devlet adamlarına yol göstermiştir.

Altun Can Hatun

Selçuklu Devleti'nin kuruluş aşamasında üvey kardeşlerden İbrahim Yınal'ın Tuğrul Beye karşı isyanı bastıran, tahtta çıkarılmak istenen kendi öz oğlunu bile zindana atarak oluşturduğu orduya komuta eden Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk sultanı Tuğrul Bey'in hanımı Altuncan Hatun olmasaydı, belki de Selçuklu Devleti yıkılacak ve Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alpaslan büyük zaferi yaşayamayacaktı.

Terken Hatun

Selçuklu’nun Hürrem Sultanı da denilen, devlet işleri üzerinde büyük nüfuza sahip olan Selçuklu Sultanı Melikşah'ın eşi Terken Hatun, kudreti sayesinde dört yaşındaki oğlu Mahmut'u, Melikşah'ın büyük oğlu Berkyaruk'un yerine veliaht tayin ettirmek için her türlü yola başvurmuş, bu uğurda Nizamü'l-mülk gibi önemli bir devlet adamını bile ortadan kaldırmayı başarmıştır. Tah mücadelesinde yenilmesine rağmen tarihe büyük izler bırakmıştır.


Düşes Dangolen

Fransa Kralı Birinci Fransuva'nın annesi Düşes Dangolen, Alman Kralı Şarlken tarafından esir alınan oğlunu kurtarmak Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı mektup ile Fransuva'nın esaretten kurtulmasını sağladı. Böylece bu kederli annenin mektubu, Fransa ve Avrupa tarihinin seyrini değiştirdi.

Hürrem Sultan

Ukrayna’ya yapılan akınlardan sonra İstanbul’a getirilerek adı değiştirilerek saraya alınan Hürrem Sultan devlet işlerinde etkin rol oynayarak Osmanlı İmparatorluğu’nda “Kadınlar saltanatı” denilen devri başlatmıştır. Sultan Süleyman’ın nikâhlı karısı olarak Kanuni’ye 5 evlat veren Hürrem Sultan, çocuklarını tahta çıkarabilmek için her türlü mücadeleyi vermiştir.

Hüma Sultan

Osmanlı Sultanı 2 Murad'ın eşi Hüma Sultan'ın 29 Mart 1432'de Edirne'de yaptığı doğumun insanlık tarihi açısından önemlidir. Çünkü Hüma Sultan'ın dünyaya getirdiği Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ın
başlamasına neden olmuştur.

Nene Hatun

Kahraman Türk kadının simgelerinden olan Nene Hatun da 2 çocuğunu evde bırakarak, düşmana karşı çarpışmak üzere cepheye koşmasıyla büyük bir kahramanlık destanının yazılmasına öncü olan kadınlardan biri olarak tarihimiz açısından ayrı bir yeri vardır.

Zübeyde Hanım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın tarihin akışının değişmesindeki rolü unutulamaz.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakaladığı bu başarıların ardında hiç şüphesiz az rastlanır bir anne sevgisi, desteği vardır.